CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y NĂM THÁI

Nhóm 6.1 : Thuốc chữa hô hấp ( thuốc uống)

FUNGICID

FUNGICID

ĐẶC TRỊ NẤM MÀO, NẤM DIỀU, NẤM ĐƯỜNG TIÊU HÓA, NẤM PHỔI

85.000 VNĐ

CCRD- NĂM THÁI

CCRD- NĂM THÁI

ĐẶC TRỊ HEN GÀ, SUYỄN LỢN

200.000 VNĐ

TYLOSIN TARTRATE 98%

TYLOSIN TARTRATE 98%

Phòng và trị bệnh hen, sưng phù đầu gà, khẹc vịt. Các bệnh hen suyễn, viêm phổi và tiêu chảy hàng loạt ở lợn và gia súc khác.

220.000 VNĐ

TYDOX -TA

TYDOX -TA

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY HÀNG LOẠT Ở LỢN VÀ GIA SÚC, BỆNH ĐẦU ĐEN, HEN, SƯNG PHÙ ĐẦU GÀ, KHẸC VỊT, BẠI LIỆT VỊT, NGAN

200.000 VNĐ

GENTATYLO - TA 1

GENTATYLO - TA 1

ĐẶC TRỊ HEN GÀ, KHẸC VỊT, SUYỄN LỢN, VIÊM PHỔI GIA SÚC.

400.000 VNĐ

GENTAFAM -1

GENTAFAM -1

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH HÔ HẤP VÀ TIÊU CHẢY XẢY RA CÙNG MỘT LÚC

400.000 VNĐ

ANTI.CRD. LA

ANTI.CRD. LA

Đặc trị các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa cho tất cả các loại gia súc, gia cầm.

200.000 VNĐ

Loading...