CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y NĂM THÁI

Thương hàn vịt

100 con vịt thương phẩm đi phân trắng loãng, ngoài ra không có hiện tượng gì, xin hỏi vịt bị bệnh gì, và tối cần phải làm những loại vacxin nào cho đàn vịt ?

Loading...