CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y NĂM THÁI

Công ty TNHH thuốc thú y Năm Thái tập huấn cho thú y cơ sở của tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi tập huấn các học viên được Công ty thuốc thú y Năm Thái cấp phát tài liệu học, bút và phiếu ghi câu hỏi thảo luận. PGTS. Lê Văn Năm vừa giảng dạy vừa trả lời các thắc mắc mà các học viên hỏi về bệnh dịch trên gia súc gia cầm giúp tăng hiệu quả của buổi tập huấn.

 Lớp tập huấn có 150 người tham gia là chi cục trưởng, phó, trưởng các phòng chuyên môn,  trưởng trạm thú y, 137 nhân viên thú y của các xã thị trấn trên địa bàn Tỉnh.

Trong thời gian học giảng viên PGS.TS Lê Văn Năm đã truyền đạt những kiến thức về kỹ thuật nuôi, đặc điểm dịch tễ, phương pháp chẩn đoán, phòng chống và điều trị một số bệnh thường gặp trên gia súc, gia cầm nhằm từng bước nâng cao năng lực cho cán bộ thú y cơ sở.

Loading...