CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y NĂM THÁI

Nhóm 4: Thuốc bổ (thuốc uống)

GIẢI ĐỘC GAN

GIẢI ĐỘC GAN

GIẢI ĐỘC, TĂNG LỰC, VÀ CHỐNG STRESS.

240.000 VNĐ

DOXYVIT THÁI

DOXYVIT THÁI

KÍCH THÍCH TĂNG TRỌNG GIA SÚC, GIA CẦM

450.000 VNĐ

EMBRIO –STIMULAN

EMBRIO –STIMULAN

KÍCH THÍCH PHÁT TRIỂN PHÔI THAI, TĂNG TỶ LỆ ĐẺ TRỨNG, ẤP NỞ VÀ TĂNG TRỌNG.

 

390.000 VNĐ

SUPER-VITAMIN

SUPER-VITAMIN

KÍCH THÍCH TĂNG TRỌNG GIA CẦM

462.000 VNĐ

Giải Độc Gan  Thận  Lách - TA

Giải Độc Gan  Thận  Lách - TA

CHUYÊN DÙNG CHO QUY  MÔ CHĂN NUÔI TRANG TRẠI

150.000 VNĐ

GLUCO.K.C.B2

GLUCO.K.C.B2

TĂNG LỰC, GIẢI ĐỘC, TRỊ VIÊM XUẤT HUYẾT, LOẠI BỎ STRESS

75.000 VNĐ

TA – GLUCO.K.C

TA – GLUCO.K.C

TĂNG LỰC, GIẢI ĐỘC, CẦM MÁU VÀ CHỐNG STRESS

             

90.000 VNĐ

VITAMIN C 99%

VITAMIN C 99%

CHỐNG NÓNG, TĂNG LỰC, GIẢI ĐỘC

50.000 VNĐ

VITAMIN C  20

VITAMIN C  20

CHỐNG NÓNG, TĂNG LỰC, GIẢI ĐỘC

120.000 VNĐ

TĐG. NĂM THÁI – ELECTRALISE

TĐG. NĂM THÁI – ELECTRALISE

CHỐNG STRESS, GIẢI ĐỘC, CÂN BẰNG ĐIỆN GIẢI, TRỊ BẠI LIÊT.

140.000 VNĐ

TA- ADE.C

TA- ADE.C

THUỐC BỔ - KÍCH THÍCH SINH SẢN- TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE.

480.000 VNĐ

BOTAVIT

BOTAVIT

KÍCH THÍCH THÈM ĂN, TĂNG LỰC, TĂNG TRỌNG, TRỊ KHÔ CHÂN, KHÔ MỎ, LÔNG XÙ , TRÓC VẨY DA.

500.000 VNĐ

SUPER-VITAMIN S

SUPER-VITAMIN S

KÍCH THÍCH TĂNG TRỌNG GIA CẦM

150.000 VNĐ

Loading...