CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y NĂM THÁI

DỊCH TIÊU CHẢY CẤP (PED)

Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, tỷ lệ chết ở lợn con dưới 10 ngày tuổi rất cao 50-90% , nhưng ở lợn sau  21 ngày hầu như không bị chết, nếu không bị bội nhiễm.

DỊCH TIÊU CHẢY CẤP (PED)

  1. Nguyên nhân

     Do Conavirus gây ra.

  1. Lứa tuổi bị bệnh

     Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi, tỷ lệ chết ở lợn con dưới 10 ngày tuổi rất cao 50-90% , nhưng ở lợn  sau 21 ngày hầu như không bị chết, nếu không bị bội nhiễm.

  1. Triệu chứng lâm sàng

Tin tức liên quan

Loading...