CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y NĂM THÁI

Nhóm 6.1 : Thuốc chữa hô hấp ( thuốc uống)

FUNGICID 100g

FUNGICID 100g

ĐẶC TRỊ NẤM MÀO, NẤM DIỀU, NẤM ĐƯỜNG TIÊU HÓA, NẤM PHỔI

85.000 VNĐ

CCRD- NĂM THÁI 100g

CCRD- NĂM THÁI 100g

ĐẶC TRỊ HEN GÀ, SUYỄN LỢN

155.000 VNĐ

TYLOSIN TARTRATE 98% 100g

TYLOSIN TARTRATE 98% 100g

Phòng và trị bệnh hen, sưng phù đầu gà, khẹc vịt. Các bệnh hen suyễn, viêm phổi và tiêu chảy hàng loạt ở lợn và gia súc khác.

220.000 VNĐ

TYDOX -TA 100g

TYDOX -TA 100g

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY HÀNG LOẠT Ở LỢN VÀ GIA SÚC, BỆNH ĐẦU ĐEN, HEN, SƯNG PHÙ ĐẦU GÀ, KHẸC VỊT, BẠI LIỆT VỊT, NGAN

150.000 VNĐ

GENTATYLO - TA 100g

GENTATYLO - TA 100g

ĐẶC TRỊ HEN GÀ, KHẸC VỊT, SUYỄN LỢN, VIÊM PHỔI GIA SÚC.

132.000 VNĐ

GENTAFAM -1 100g

GENTAFAM -1 100g

ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH HÔ HẤP VÀ TIÊU CHẢY XẢY RA CÙNG MỘT LÚC

235.000 VNĐ

ANTI.CRD. LA 100g

ANTI.CRD. LA 100g

Đặc trị các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa cho tất cả các loại gia súc, gia cầm.

150.000 VNĐ

Loading...