CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y NĂM THÁI

Nhóm 1: Thuốc phòng và trị các bệnh đường ruột, Gumboro và các bệnh khác (bột uống)

Do đó công ty đã chú trọng tuyển dụng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao,thường xuyên triển khai công tác đào tạo, hợp tác nghiên cứu với các đơn vị thuộc các trường đại học : ĐH Dược Hà Nội, ĐH Nông Nghiệp 1 Hà Nội, ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, Viện thú y quốc gia, Viện chăn nuôi quốc gia, thường xuyên kết hợp với các trường cao đẳng nông nghiệp Bắc Bộ, Trung cấp chuyên nghiệp Phú Thọ, Trung cấp nông nghiệp Hà Nội,.... để phổ biến kinh nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên trước khi ra trường.

T.COLIVIT 100g

T.COLIVIT 100g

ĐẶC TRỊ BỆNH DO E.COLI VÀ CÁC VI KHUẨN KHÁC  

46.222 VNĐ

T.AVIMYCIN 100g

T.AVIMYCIN 100g

ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY VÀ NHIỄM KHUẨN

43.560 VNĐ

T.I.C 100g

T.I.C 100g

THUỐC ĐẶC TRỊ ỈA CHẢY GIA SÚC, GIA CẦM

43.560 VNĐ

ANTI-GUM 100g

ANTI-GUM 100g

THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH GUMBORO

30.800 VNĐ

T.UMGIACA 100g

T.UMGIACA 100g

Thuốc chuyên dùng để úm gà, vit, ngan, cút,...

62.700 VNĐ

Loading...