ĐẶC TRỊ VIÊM TỬ CUNG GIA SÚC
ĐẶC TRỊ BỆNH KÝ SINH TRÙNG MÁU - MÁU LOÃNG, CẦU TRÙNG VÀ VIÊM RUỘT HOẠI TỬ
ĐẶC TRỊ TOI GÀ, MÀO THÂM, KHÔ CHÂN, TIÊU CHẢY GÀ, VỊT, PHÂN TRẮNG, PHÂN XÁM VÀNG LỢN CON
ĐẶC TRỊ: PHÂN TRẮNG, PHÂN XANH, PHÂN NHỚT Ở GÀ, VỊT, NGAN, CÚTPHÂN XÁM, VÀNG LOÃNG LẪN CỤC SỮA VÓN KÈM THEO NÔN HOẶC BUỒN NÔN Ở LỢN CON
ĐẶC TRỊ CHƯỚNG DIỀU, KHÔ CHÂN, BẠCH LỴ, HEN KHOẸT GIA CẦM PHÂN VÀNG, PHÂN TRẮNG, LỢN CON, TIÊU CHẢY GIA SÚC
Đặc trị: suyễn, hồng lỵ lợn
VIÊM PHỔI, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÓ THƯƠNG HÀN LỢN VÀ GIA SÚC, KHẸC VÀ BẠI LIỆT GÀ, VỊT, NGAN.
TRỊ CÁC BỆNH NHIỄM TRÙNG GÂY SỐT, ÁP-XE LỞ LOÉT…
ĐẶC TRỊ SƯNG PHÙ ĐẦU LỢN, PHÂN TRẮNG LỢN CON, TIÊU CHẢY GIA SÚC, VIÊM PHỔI, VIÊM TEO MŨI, BỆNH XOẮN KHUẨN (BỆNH NGHỆ)
ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY HÀNG LOẠT
Trang 1 / 7