ĐẶC TRỊ HEN GÀ, KHẸC VỊT, SUYỄN LỢN, VIÊM PHỔI TRÂU BÒ, NGỰA DÊ. TIÊU CHẢY, HỒNG LỴ Ở GIA SÚC, GIA CẦM
THUỐC ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY HEO VÀ GIA SÚC GIA CẦM
ĐẶC TRỊ E.COLI, KHÔ CHÂN, CHƯỚNG BỤNG, LÒNG ĐỎ KHÓ TIÊUBẠCH LỴ VÀ HEN TRUYỀN QUA PHÔI, ...
THUỐC ĐẶC TRỊ ỈA CHẢY GIA SÚC GIA CẦM
ĐẶC TRỊ: CÁC BỆNH TIÊU CHẢY VÀ HÔ HẤP DO: E.COLI, SALMONELLA, PSEUDOMONAS Ở GIA CẦM MỚI NỞTRỊ KHẸC VÀ BẠI LIỆT VỊT NGAN
ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG CẤP ỈA RA MÁU TƯƠI
THUỐC TRỊ CẢM CÚM VÀ CÁC BỆNH GÂY SỐT Ở GÀ, VỊT, NGAN, LỢN VÀ GIA SÚC KHÁC
ĐẶC TRỊ PHÙ ĐẦU, MÁU LOÃNG, CẦU TRÙNG, ĐẦU ĐEN Ở GIA CẦM
ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH DO COLI VÀ CÁC VI KHUẨN KHÁC
Trang 1 / 3