Đặc trị: suyễn, hồng lỵ lợn
ĐẶC TRỊ SƯNG PHÙ ĐẦU LỢN, PHÂN TRẮNG LỢN CON, TIÊU CHẢY GIA SÚC, VIÊM PHỔI, VIÊM TEO MŨI, BỆNH XOẮN KHUẨN (BỆNH NGHỆ)
ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY HÀNG LOẠT
VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY, TỤ HUYẾT TRÙNG PHÓ THƯƠNG HÀN, PHÙ THŨNG LỢN CON
 Thuốc dùng điều trị các bệnh hô hấp và tiêu hóa
ĐẶC TRỊ SUYỄN LỢN VÀ CÁC BỆNH HÔ HẤP CHO GIA SÚC, GIA CẦM
Đặc trị các bệnh nhiễm trùng gây sốt cấp và mãn tính
ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH NHIỄM TRÙNG GÂY SỐT NHƯ : TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM PHỔI Ở LỢN , DÊ , CỪU , TRÂU BÒ VÀ GIA CẦM.
ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI VÀ PHÓ THƯƠNG HÀN
ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG, PHÂN VÀNG, PHÂN XÁM LỢN VÀ GIA SÚC, GIA CẦM SƠ SINH  THÀNH PHẦN: Mỗi 100ml dung dịch thuốc chứa:  Flofenicol          …
Trang 1 / 2