Prev Next

Hội thảo Đại Lý Hồng Chúc - Hà Tây

Hội thảo Đại Lý Hồng Chúc - Hà Tây

Công ty Thuốc Thú Y Năm Thái tổ chức Hội thảo tại Đại Lý Thuốc Thú Y Hồng Chúc, Tỉnh Hà Tây, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và phổ biến một số bệnh mới về gia súc gia cầm cùng các phương pháp chữa bệnh  

Hội thảo tỉnh Tiền Giang

Hội thảo tỉnh Tiền Giang

Công ty Thuốc Thú Y Năm Thái tổ chức Hội thảo tại tỉnh Tiền Giang Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và phổ biến một số bệnh mới về gia súc gia cầm cùng các phương pháp chữa bệnh  

Hội thảo tỉnh Bắc Ninh

Hội thảo tỉnh Bắc Ninh

Công ty Thuốc Thú Y Năm Thái tổ chức Hội thảo ngày 30/05/2012 tại tỉnh Bắc ninh Tập huấn hướng dẫn phòng chống bệnh tai xanh ở lợn và một số bệnh mới ở gia súc gia cầm    

Hội thảo tỉnh Nam Định

Hội thảo tỉnh Nam Định

Công ty Thuốc Thú Y Năm Thái tổ chức Hội thảo ngày 05/05/2012 tại tỉnh Nam Định  Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và phổ biến một số bệnh mới về gia súc gia cầm cùng các phương pháp chữa bệnh